Draag bij aan het Comité!

Met de viering van 80 jaar vrijheid overdenken we de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag doorwerken in onze samenleving

Draag bij aan het Comité 4 en 5 mei Barneveld

Vindt u het belangrijk dat we oorlogsslachtoffers blijven herinneren?  En dat we onze vrijheid kunnen vieren? Wij kunnen uw steun goed gebruiken!

Eenmalige gift

Wilt u de Stichting 4 en 5 mei Barneveld steunen met een eenmalige donatie? 

Klik dan hier!

Sponsor worden

Wilt u de Stichting 4 en 5 mei Barneveld zakelijk steunen? 

Klik dan hier!

Vrijwilliger worden

Helpt u mee tijdens de evenementen?

Klik hier en we nemen contact met u op!

Financiële verantwoording

De evenementen in 2023 vonden onder grote belangstelling plaats. Ongunstige weersvoorspellingen leidden tot het besluit om het Vier 5 mei festival niet buiten op het Raadhuisplein, maar binnen in de Veluwehal te organiseren. Dit leidde tot een lager aantal potentiële bezoekers dan in de buitenlucht (immers, bij slecht weer zijn er minder passanten), en hogere kosten. Desalniettemin werd het boekjaar 2023 met een klein positief resultaat afgesloten en kon de gewenste reservering voor het jubileumjaar 2025 worden uitgevoerd.

Balans per 31 december 2023

Volgt vóór 1 juli 2024.

Staat van baten en lasten per 31 december 2023

Volgt vóór 1 juli 2024.