80 jaar vrijheid

Met de viering van 80 jaar vrijheid overdenken we de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag doorwerken in onze samenleving

80 jaar vrijheid

Met de viering van 80 jaar vrijheid overdenken we de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag doorwerken in onze samenleving. We herdenken de slachtoffers van ontmenselijking, vervolging, rechteloosheid en van de Holocaust. En we staan stil bij de opkomst van het nazisme en het militarisme in Europa en Azië in de jaren dertig. Ook beschouwen we de nasleep van de oorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden inclusief de Indonesische archipel en de overige overzeese gebiedsdelen. We bieden daarbij uitdrukkelijk een platform voor slachtoffers en verhalen die nog geen plek hebben gekregen in ons collectieve geheugen.

We vieren dat onze vrijheid dankzij de inzet van de geallieerde legers, daarbij ondersteund door Nederlandse verzetsgroepen, 80 jaar geleden is herwonnen. Dit in het besef dat daarmee geen einde kwam aan oorlog elders in de wereld zoals nu in Oekraïne en het Midden-Oosten. We realiseren ons dat het respect voor mensenrechten en de afwezigheid van geweld en onderdrukking essentieel zijn voor een menswaardig bestaan en voorwaarden zijn voor een goed functionerende open, vrije, democratische rechtsstaat, die wereldwijd steeds meer onder druk staat en uitgedaagd wordt.

Daarom vieren we ook dat we sinds de bevrijding weer in een democratie leven, waarin iedereen mag meedenken en meebeslissen, waarbij we inzien dat dit niet alleen een recht is maar ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt: voor onszelf, voor de ander en voor het in stand houden van de democratische rechtsstaat. We realiseren ons dat vrijheid nooit af is en dat het een voortdurende inspanning vereist om elkaars vrijheden de ruimte te geven. Hiermee geven we invulling aan ons burgerschap en nemen we deel aan het democratische proces. We geven op deze wijze gezamenlijk vorm aan Nederland en aan de wereld om ons heen. Daarom vieren we de vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar.*

* Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met organisaties uit het WO2-werkveld (Veldberaad) en vertegenwoordigers van de provincies.