Eenmalige gift

Per 21 april 2022 zijn we officieel ingeschreven als Stichting 4 en 5 mei Barneveld onder Kvk-nummer 86179292. Ons RSIN is 863886504. Het banknummer is NL31 RABO 0199 6114 32 tav Stichting 4 en 5 mei Barneveld. 

Klik hier om eenvoudig een eenmalige gift over te maken naar Stichting 4 en 5 mei Barneveld en zo meehelpen om het Bevrijdingsfestival op 5 mei mogelijk te blijven maken. 

Je kan ook onderstaande QR-code scannen met je telefoon.