Het comité 4 en 5 mei Barneveld bestaat momenteel uit vijf personen. Bovenste rij van links naar rechts: Monique Blommert, voorzitter Aaldert van der Horst en penningmeester Willem Massier. Onder secretaris Sikko Kranenborg en Hans Versteeg. 

Per 21 april 2022 zijn we officieel ingeschreven als Stichting 4 en 5 mei Barneveld onder Kvk-nummer 86179292. Ons RSIN is 863886504. Het nieuwe banknummer is NL31 RABO 0199 6114 32 tav Stichting 4 en 5 mei Barneveld. 

Voor het feest op 5 mei is Nico Knibbe de coördinator. 

Nico is te bereiken via

e. nico@knibbe.info

m. 06 24591398

We verwelkomen graag enthousiaste - liefst jongere - vrouwen en mannen om mee vorm te geven aan zowel 4 als 5 mei.  

Mail ons via deze link

Statutaire doelstelling

alles in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Fondswerving

De stichting zal voor het verkrijgen van de benodigde fondsen, activiteiten ondernemen, onder andere:  

Vermogen

Jaarcijfers 2022

Stichting 4 en 5 mei Barneveld is ANBI

Klik op het logo hieronder om te lezen, wat dit voor u en uw gift betekent en ook wat het voor onze Stichting betekent.